Native spirit

  1. Native spirit (mix.I) Jean-Philippe Touret 1:53
  2. Native spirit (mix.G) Jean-Philippe Touret 2:05
  3. Native spirit (mix.H) Jean-Philippe Touret 2:04
  4. Native spirit (mix.F3) Jean-Philippe Touret 1:57
  5. Native spirit (mix.A3) Jean-Philippe Touret 1:54
  6. Native spirit (mix.D4) Jean-Philippe Touret 1:51
  7. Native spirit (mix.E3) Jean-Philippe Touret 1:51
  8. Native spirit (mix.B3) Jean-Philippe Touret 1:46
  9. Native spirit (mix.C3) Jean-Philippe Touret 1:52